Zemeljski plin družbe Geoplin

Družba Geoplin zastopa, trguje in posreduje zemeljski plin. Odjemalce oskrbuje na posrednem in prenosnem distribucijskem omrežju, poslovnim partnerjem pa zagotavlja konkurenčne storitve, velik nabor produktov ustvarjenih z zemeljskega plina, instrumente za manjša količinska tveganja ter zanesljivost oskrbe s strani plina. Njihova spletna stran http://geoplin.si/ ponuja rešitve za različne odjemalce.

zemeljski plin

Zemeljski plin je fosilno gorivo, kar pomeni, da je nastal z razkrojem organskih snovi. Je zmes plinov, med katerimi je največ metana, sledi pa mu propan, etan, butan, težji ogljikovodiki, dušik in ogljikov dioksid. Pridobiva se iz zemlje, natančneje iz podzemnih nahajališč ter nato potuje po plinovodnih omrežjih. Na ta način potuje do uporabnika. Vsekakor je to fosilno gorivo najčistejše, kar se tiče izgorevanja. Namreč ima najmanjšo emisijo CO2 pri svojem izgorevanju, poleg tega pa je energijsko učinkovit in nadvse uporaben zemeljski plin.  V svoji osnovi je nestrupen in lažji od zraka, je popolnoma brez vonja. V določeni količini mešani z zrakom je izjemno eksploziven, zato se ga v distribucijske namene označuje z vonljivo snovjo. Na ta način zaznamo prisotnost zemeljskega plina v ozračju. Plin bi se namreč lahko tudi pridobival iz kamnih skrilavcev, kar bi povečalo svetovne zaloge za 47 odstotkov. Izračuni so dokaj negotovi, za natančnejše številke bodo potrebne še bolj podrobne raziskave. Zemeljski plin se uporablja v industriji, gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih, kogeneracijah, za proizvodnjo električne in toplotne energije ter, ko pogonsko gorivo za transport. V storitvenih dejavnostih in negospodarstvu se plin predvsem uporablja za hlajenje in ogrevanje prostorov, toplo vodo in kuhanje. Ogrevanje na plin ima večji izkoristek toplotne energije, kot na primer drva. Zemeljski plin se uporablja tudi v tehnoloških postopkih in tudi, kot surovina v kemičnih industrijah. V široki potrošnji skladiščenje goriva ni potrebno, izkoristki goriva so visoki, izgorevanje pa čisto. Omenjen plin je prijazen energent, je najčistejše fosilno gorivo. Vsekakor prispeva k manjšim emisijam CO2 in maksimalnem izkoristku energije.